DE GEESTELIJKE WAPENUITRUSTING (EFEZIËRS 6)


Efeziërs 6
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.


De geestelijke wapenrusting is essentieel in het leven van een Christen, omdat iedere Christen (geestelijk) aangevallen wordt en ergens voor of tegen strijd. Mensen die niet in de Bijbelse God geloven ondervinden vaak strijd in het dagelijkse leven, vaak in alledaagse zaken of in conflicten met collega's of familieleden. Ook Christenen komen in conflictsituaties terecht, maar, als het goed is, bekijken ze deze situaties vanuit een totaal ander perspectief. In Efeziërs 6 lezen we:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Een Christen hoort de "strijd achter de strijd" te zien. De vraag is nu hoe we deze strijd zouden moeten voeren, en, hoe we ons dus moeten wapenen. Wanneer we aan strijd en wapenen denken, is het logisch na te gaan wat de Bijbel zegt over de wapenuitrusting. Deze geestelijke wapenrusting wordt besproken in Efeziërs 6.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeziërs 6 leert ons dus dat het gevecht met satan een geestelijk gevecht is. Tevens maakt dit Bijbelgedeelte ons duidelijk hoe wij stand kunnen houden tegen de aanvallen (verleidingen) van de duivel.

• Waarheid
Efeziërs 6 spreekt over een "gordel" der waarheid om ons middel. Deze gordel houdt onze outfit (wapens) bij elkaar.

• Borstharnas van de gerechtigheid
De innerlijke mens moet worden beschermd door te weten dat wij de gerechtigheid van God in Christus zijn! Gerechtigheid is een geschenk. De aanklager (satan) wil ons hieraan laten twijfelen. Vertrouw op God door in jouw rechtvaardiging te geloven en niet te vertrouwen op of te geloven in je eigen gehoorzaamheid!

• Evangelie van de vrede
Sta stevig door te staan in het Evangelie van de vrede, het Evangelie van Jezus Christus, de Genade van Christus.

• Schild van het geloof
Met het schild van het geloof zal je alle pijlen van de tegenstander (satan) weren. Ofwel, als je dit schild draagt, hoeft geen enkele pijl (aanval) jou te raken. De meeste schilden werden destijds gemaakt van hout. De Bijbel spreekt over vurige pijlen. Hoe kan een houten schild een vuurpijl uitdoven? Vuur verbrandt immers hout! Echter, in die tijd werden houten schilden de nacht voor de strijd in water geweekt. De houten schilden werden zwaarder, maar, zodra de vuurpijlen de schilden raakten, doofden deze direct uit! In de geestelijke strijd is ons schild geen houten schild, maar een schild van geloof. Hoe krijg je nu dit geloof? We moeten dit schild dus "weken" in het Woord. Immers, geloof krijgen we door het horen van het Woord!

• De helm van de zaligheid

• Het zwaard van de GeestHet zwaard van de Geest is Gods Woord! Draag dit zwaard. Lees regelmatig in de Bijbel. Antwoord aanvallen uit Gods Woord!

VIDEO'S

• The Armor Of God
Joseph Prince - Under Attack? Put On The Armor Of God!
• The Armor Of God
Derek Prince - THE ARMOUR OF GOD (New Sermon Release)

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966