VECHT VANUIT DE OVERWINNING, NIET VOOR DE OVERWINNING!


Efeziërs 6
Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.

God heeft jou niet nodig om de duivel te verslaan. Jezus heeft het al gedaan en de volledige overwinning bereikt (Kolossenzen 2:15, Romeinen 8:37). Jouw deel is om de overwinning af te dwingen door plaats te nemen op de overwinningsgrond. Met andere woorden, je "vecht" vanuit de overwinning. Je vecht niet voor de overwinning.

In Efeziërs 6 treffen we in vers 12 het woord "strijd" aan, terwijl het begrip "stand houden" meerdere malen voorkomt. Wanneer we de wapenuitrusting aan hebben, kunnen we stand houden. Toch richten veel Christenen zich altijd nog op het strijden, terwijl de overwinning al een feit is!

Mijn vriend, je bent al een overwinnaar in Christus! Je hebt alles al in Christus (1 Korinthe 3:21, 23), je bent al gezegend met elke spirituele zegen in Christus (Efeziërs 1:3). De duivel weet dit. En daarom is zijn tactiek om je te misleiden en je te laten denken dat je de overwinning niet hebt.

Dus wanneer hij je aanvalt door te zeggen: "Maak je zorgen om je geld. Hoe ga je de rekeningen betalen?", sta dan op de overwinning en verklaar, "Ik probeer niet rijk te zijn. Ik ben al gezegend in Christus!" Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt. Je bent voorzien en gezegend in Christus bent, en wanneer het nodig is, zal voorzien worden, als je het gelooft!

Zo werkt het ook met onze gezondheid, met onze kleding, ons werk en alle andere zaken. De duivel wil ons misleiden en laten geloven dat we geen overwinnaars zijn. En daarom moeten we blijven beseffen dat we "vechten" vanuit de overwinning en niet voor de overwinning! We zijn overwinnaars in Christus! Je bent al gezegend met elke zegen in Christus.

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966