RELIGIE?


Jesaja 29
Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen


In veel kerken heerst religie. Religie veroorzaakt huichelarij. Opgroeien in een religieueze kerk geeft een verkeerd beeld van God, er ontstaat angst voor God. Religie maakt rebels, doodongelukkig.

Religie komt van de duivel. Religieze mensen eren God met hun lippen, maar niet met hun hart!

Religie is aangeleerd gedrag

Jesaja 29
Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; Daarom, ziet, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan, en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen.

Sommigen wordt aangeleerd een preek uit te zitten, waar je niks van snapt. Je wordt aangeleerd je mond te houden. Religie heeft niks met God te maken! Je zit wel in de kerk, maar je hart is elders. Je hart is bij Ajax-Feyenoord of het leuke meisje of de leuke jongen op de eerste rij. God wil niet je uiterlijke kerkelijke dingen, God wil jouw hart, omdat God van jou houdt! Niemand houdt meer van jou dan God!

Religie maakt blind voor de Waarheid!

Sommige religieuze kerken beweren de enige ware kerk te zijn. Religie veroorzaakt regels en hoogmoed. Jezus legt ons nooit iets op! Religie is liefdeloos, er gebeuren nooit wonderen in religieuze kerken. Jezus is gekomen om te vergeven. Religie veroordeelt altijd. Tradities zijn belangrijker dan Gods Woord! Religieuze mensen zitten vol met zonden, ze zijn wettisch. Religie verwacht eigen inspanningen, is saai en geeft een compleet verkeerd beeld van God. In veel religieuze kringen zijn veel jongeren ontspoord in drank en drugs. Waarom? Omdat religie mensen gevangen zet!

Johannes 8
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Jezus is de Waarheid. Hij is jouw Beste Vriend

Jezus bevrijdt ons van religie, Hij bevrijdt ons van verslavingen. Jezus is vol van liefde. Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven. Hem leren kennen doet een mens echt veranderen!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966