JEZUS IN DE KORAN IS NIET EENS EEN HISTORISCH FIGUUR!


Lukas 11
Wie met Mij niet is, die is tegen Mij.


De verhalen over Jezus in de koran zijn gebaseerd op Mohammed's ongegronde woorden 600 jaar na Jezus. Iedereen begrijpt dat het heel eenvoudig is iets te verkondigen over iemand die honderden jaren geleden leefde! Er is niks bijzonders aan. Het is geen profetie.

Zo zou iemand ook iets over Mohammed kunnen vertellen. We zouden kunnen vertellen dat Mohammed nooit trouwde met de zesjarige Aisha. We zouden ook kunnen beweren dat Mohammed niet vergifitgd was door een Joodse vrouw. Als we deze zaken zouden vertellen aan moslims, zouden ze het niet geloven.... maar... Mohammed deed exact hetzelfde, 600 jaar na Jezus!

Zo vertelde Mohammed dat Jezus grote wonderen deed, en dat Hij geboren was uit Maria (Koran 5:110). Maar, Mohammed verzweeg dat Jezus de Zoon van God was. Hij verzweeg ook dat Jezus aan het Kruis gestorven was! Als Mohammed daadwerkelijk een profeet was, zou hij wel meer weten dan deze algemene zaken! Iedereen wist dat Jezus wonderen gedaan heeft! Iedereen wist dat Jezus uit Maria geboren was! Daar hoef je geen profeet voor te zijn! Christenen wisten dit al 600 jaar voordat Mohammed dit wist! Christenen wisten ook dat Jezus gekruisigd is, en dat Hij opgestaan is uit de dood! Eigenlijk herhaalde Mohammed het feit dat Jezus wonderen deed. Iedereen zou deze woorden kunnen herhalen!

Het beweren dat Mohammed niet met een zesjarig meisje trouwde, en dat Mohammed niet vergiftigd was, is hetzelfde als beweren dat Jezus niet gekruisigd is, en dat Hij niet de Zoon van God is. Iemand kan geen profeet genoemd worden, omdat iemand iets over Jezus bedenkt. Wij zijn ook geen profeten, omdat we iets over Mohammed bedenken. Een Christen in de tijd van Mohammed wist meer over Jezus en het evangelie dan Mohammed! Ofwel: Mohammed was geen profeet. En, als Mohammed geen profeet was, dan is de qoran geen openbaring. Alleen de Waarheid maakt vrij!

In Johannes 14 lezen we de wereldberoemde woorden van Jezus Christus:

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

Mohammed heeft Jezus niet gezien. Hij kende Jezus niet. Wil jij Jezus leren kennen? Nodig Hem dan uit, en Hij zal antwoorden!

VIDEO'S

• Ex-Hezbollah Iranian Muslim Saw Jesus
Afshin was born in 1972 in southern Iran in a city called Abadan. His earliest childhood memories was the islamic revolution in 1979. When he was about 8 years old he remembers a plane flying about 40 feet above his head and a few seconds later there was a loud sound and the ground shook.
• Islamic dilemma
All Muslims REJECT Jesus Christ the Son of GOD YAHWEH of Israel - Bible vs Quran. But, muslims have a problem!
• Jezus in de koran?
De Jezus in de koran is niet eens een historisch figuur!
• Millions of Muslims turn to Jesus
From city to city in Africa they came, just to listen to this man of G-D. The decision cards for Christ was over 15.000.000 all up, from all the revival crusades put together, You wont believe what you see, so many people. It looked like a sea of people. If this keeps up, Africa will no longer be considered a Muslim nation.
• Quran Verses Every Christian Should Know
Three Quran Verses Every Christian Should Know (David Wood). Wist je dat de qoran oproept de qoran te toetsen aan de Bijbel? Waarom worden Christenen vervolgd?

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966