GOD IS NIET OP ZONDENJACHT!


1 Thessalonicenzen 5
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus.

Wat komt er in je op, als je aan Sodom en Gomorra denkt? Gods toorn en vurig oordeel? De waarheid is dat God de mensen in Sodom en Gomorra niet wilde oordelen. God was niet op zondenjacht. God was op jacht naar gerechtigheid! De Bijbel bevestigt dit! Als God op zondenjacht was, zou Hij niemand toestaan Hem tegen te houden. Uit Genesis 18 weten we dat Abraham God smeekte Sodom en Gomorra te sparen. Abraham vroeg God of Hij Sodom zou vernietigen als Hij 50 rechtvaardigen daar zou kunnen vinden. Gods antwoord was:

Toen zei de HEERE: Als Ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen.

Abraham herhaalde de vraag, vroeg God of hij de stad zou vernietigen als er slechts 40, 30, uiteindelijk slechts 10 rechtvaardigen gevonden werden. Iedere keer antwoordde God dat Hij de stad zou sparen omwille van de rechtvaardigen! Ik geloof dat God de stad ook zou sparen als Abraham zijn vraag bleef herhalen en slechts op één rechtvaardige uitkwam. Waarom? Omdat God op jacht was naar gerechtigheid!

Als God er toen niet op uit was om te vernietigen, dan zal God vandaag, wanneer Hij onze zonden al heeft geoordeeld in het lichaam van Zijn Zoon, er zeker niet op uit zijn te vernietigen! Aan het kruis droeg Jezus Gods oordeel, zodat wij niet meer geoordeeld worden! Tegenwoordig veroordeelt God ons niet voor onze zonden, omdat Hij de gerechtigheid van die ene Mens - Christus Jezus - heeft gevonden. Dus laat niemand je vertellen dat God je veroordeelt voor je zonden en je straft met kanker, ongelukken, mislukkingen of gebrokenheid. God zou onrechtvaardig zijn als Hij tweemaal dezelfde zonden bestrafte - in het lichaam van Jezus en dan in jouw lichaam! God is er niet op uit om jou te veroordelen. In plaats daarvan wil Hij jou iedere dag zegenen, niet omdat je het verdient, maar omdat Jezus in jouw plaats werd veroordeeld en gestraft!

Jezus gaf ons Zijn gerechtigheid, zodat wij vrijmoedig voor de troon van God kunnen komen om alles vrij te ontvangen, waar Hij voor geleden heeft en voor gestorven is!

Enige dat wij moeten doen is het aanbod van Jezus aannemen, in Hem geloven en Hem vertrouwen!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966