GENADE


Hebreeën 13
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.


God wil niet dat je gebukt gaat onder zorgen en angst. God wil niet dat je bang bent voor iedere uitdaging of ieder probleem. God wil dat je gericht bent op Zijn genade voor jou! Als je denkt dat oplossingen voor problemen, doorbraken in je leven, oplossingen voor financieële problemen, genezingen van ziektes en alle andere zegeningen afhankelijk zijn van jouw inzet en de mate waarin je God gehoorzaamt, zal je niet rusten! De reden is dat je God nooit perfect zult gehoorzamen!

Echter, als jij je afhankelijk opstelt van Gods genade voor jou, dan gebeurt het tegenovergestelde! Als jij gelooft in Christus en op Hem vertrouwt (en dus niet op eigen inspanningen), zal je het eeuwige leven en Zijn zegeningen ontvangen. Dat is genade! Vertrouw op het volbrachte werk van Christus! Je zult dan zonder angsten, zonder zorgen kunnen leven!

God wil dat jij weet en begrijpt dat Zijn gerechtigheid, genezing, bescherming en voorziening voor jou zijn - het is allemaal betaald door Jezus' volbrachte en perfecte werk aan het kruis. Gods zegeningen zijn een zekerheid in jouw leven, omdat zij niet afhankelijk zijn van jouw inspanningen of de mate waarin jij je aan wetten houdt! Ze zijn afhankelijk van Jezus' volmaakte gehoorzaamheid!

Onder het oude verbond ontving je Gods zegeningen, als je je aan al zijn wetten hield, zoals we lezen in Deuteronomium 28:

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent.

Als je zondigde of faalde, als je slechts één wet niet hield, ontving je Gods zegeningen niet. Maar, onder het nieuwe verbond spelen jouw zonden geen rol meer, omdat God Zelf gezegd heeft in Hebreeën 8:

Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

Wees dus gericht op Gods genade! Vanwege Zijn genade heb je volledige toegang tot Zijn zegeningen. Je hoeft je geen zorgen te maken of je goed genoeg bent. Houd vast aan de beloften die in Zijn Woord zijn gedaan en geniet van Gods zegeningen, omdat Jezus de prijs betaald heeft! Enige dat je "moet" doen is het geloven en ontvangen!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966