GOD WIL DAT JE GEEN ZORGEN HEBT!


Mattheüs 6
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Heb je zorgen over je gezondheid, financiën, familie of toekomst? Zelfs als alles goed gaat, maken sommige mensen zich nog steeds zorgen, omdat anderen zeggen: "Je moet je zorgen maken als alles vreedzaam is, omdat er iets mis is als de duivel jou niet verzoekt." Mensen maken zich zorgen, zelfs als alles goed gaat!

Maar Jezus wil niet dat jij je zorgen maakt over wat je zal eten of drinken, of over je gezondheid, je kleding of wat dan ook. Hij zegt dat je je geen zorgen moet maken over je dagelijkse voorzieningen, omdat God, die onze Hemelse Vader is, weet dat je al deze dingen nodig hebt en Hij wil deze dingen ons gewoon geven, zoals we in Mattheüs 6 kunnen lezen:

Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

God is dezelfde God die de Israëlieten in de woestijn heeft verzorgd en ze 40 jaar lang met manna heeft gevoed (Exodus 16)! Onder Zijn zorg had Zijn volk geen gebrek. Toen de mensen vlees voor het avondeten wilden, zorgde Hij voor kwakkels (kwartels), zoals Numeri 11 beschrijft:

Toen stak er van de kant van de HEERE een wind op en voerde kwakkels aan vanaf de zee, en verspreidde ze boven het kamp, ongeveer een dagreis naar de ene kant en een dagreis naar de andere kant, rondom het kamp, ongeveer twee el hoog boven het aardoppervlak. En het volk stond op, die hele dag en die hele nacht, en heel de volgende dag, en men verzamelde de kwakkels. Wie het minst had, had tien homer verzameld, en men spreidde ze wijd voor zich uit, rondom het kamp.

De Israëlieten moesten ze alleen maar ophalen. Als ze zelf naar vlees zouden gaan zoeken, hadden ze waarschijnlijk (in de woestijn) niets of weinig gevonden! Het probleem is dat de meeste mensen denken dat we iets moeten doen om onszelf te helpen. Sommigen van ons kunnen zelfs denken dat het voor Jezus gemakkelijk is om te zeggen: 'Maak je geen zorgen", omdat Hij onze problemen niet zou kunnen begrijpen of zou kunnen oplossen. Maar de waarheid is dat Jezus al onze problemen begrijpt en al opgelost heeft! Hij heeft zelfs ons "laatste probleem" opgelost, overwonnen: de dood. De dood is het 'laatste probleem' omdat het een einde maakt aan al onze andere problemen. Jezus stierf aan het kruis, overwon de dood en stond op uit de dood. En omdat Hij het grootste probleem van alle problemen heeft overwonnen, kunnen we op Hem vertrouwen als Hij zegt dat wij ons geen zorgen hoeven te maken! Jezus Christus lost al onze problemen op!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966