DE NAAM VAN GODZoals bekend wortelt het Christendom in het Jodendom. In de synagoge wordt de Tenach gelezen. Dat noemen we het Oude of Eerste Testament. JHWH is het tetragrammon. JHWH wordt nooit uitgesproken! Waarom niet? Wanneer men iemand bij name noemt kan men een zeker beslag op hem of haar leggen. De kinderen Israëls hadden en hebben weet van de grootheid van de Eeuwige. Uit ontzag voor de Allerhoogste spreekt men het tetragrammon dus nooit uit. Daarom zeggen sommigen in het Jodendom dat de gehele Torah de naam van God is.

Boven JHWH staan klinkertekens in het Hebreeuws om aan te geven welke klinkers er dienen te worden gesproken. Men leest JHWH en men spreekt Hasjem = de Naam. In Hasjem vind je de "a" en de "e". Voor hen die onbekend waren met dit gebruik in de synagoge, kwam de veronderstelling dat deze "a" en "e" toebehoorden aan het tetragramon. JHWH met "a" en "e" maakt Jahweh. De mensen die Jehova zeiden, wisten niet dat de klinkertekens boven JHWH komen van Heer = Adonai. Hier staan dus de klinkers "a", "o" en "e". In de synagoge spreekt men dus of van Hashem of van Adonai. Men doelt daar dan mee op JHWH.

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966