ALPHA-CURSUS
1.  Bewijs genoeg!
2.  Bidden
3.   De drie-ene God (de Drie-eenheid)
4.  De Schepping (Genesis)
5.  Geest, ziel en lichaam
6.  Geneest God vandaag de dag nog?
7.  Hoe word je een Christen?
8.  Waarom Bijbel lezen?
9.  Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?
10.  Wat moeten we eigenlijk geloven?
11.  Wedergeboorte (Titus 3, Johannes 3)
12.  Wie is Jezus?
13.  Wie was Lucifer? Wie is satan?

BIJBELVERHALEN UITGELEGD
1.  Als de Bijbel waar is, waarom staan er dan zoveel tegenstrijdigheden in?
2.  Bijbelteksten over genezing
3.  Beproeving en verleiding (Jakobus 1)
4.  Controleerbare Bijbelse profetieën
5.  De geestelijke wapenrusting (Efeziërs 6)
6.  De rijke jongeling en de rijke tollenaar
7.  De Schepping (Genesis)
8.  De twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen
9.  De uittocht uit Egypte
10.  De verlamde man
11.  De zalving in Bethanië
12.  Eén dag is als duizend jaar (2 Petrus 3)
13.  Genesis (zes dagen)
14.  Is de Bijbel waar? Bewezen Bijbel-verhalen!
15.  Jezus de timmerman
16.  Job
17.  Kaïn en Abel
18.  Laat er licht zijn!
19.  Paulus' doorn in het vlees
20.  Schiep God het kwaad? (Jesaja 45)
21.  Volgens de Bijbel stond de zon een dag stil. Dat kan toch niet?
22.  Waarom bestraft God ons (Hebreeën 12)?
23.  Wie was Lucifer? Wie is satan?
24.  Wedergeboorte (Titus 3, Johannes 3)
25.  Zalving

EEUWIG LEVEN
1.  Genade of niets

EINDTIJD
1.  De eindtijd (tekenen der tijden)
2.  De opname van de Gemeente. Onze gezegende hoop in duistere tijden!
3.  Openbaring - profeten?
4.  Profeten en de gave van profetie

GEBEDSLEVEN
1.  Bidden
2.  God danken
3.  Maak van je huis een huis van gebed
4.  Spreek Gods Woord in iedere situatie
5.  Spreek tegen de berg!
6.  Wat te doen als gebed niet beantwoord lijkt te worden?

GETUIGENISSEN
Voor indrukwekkende getuigenissen, verwijzen we naar de rubriek Godsbewijzen - getuigenverklaringen.
1.  Jony

GOD KENNEN
1.  Bewijs genoeg!
2.  Bewustwording van de onzichtbare wereld (oproep aan Christenen)
3.  De brugwachter
4.  De drie-ene God (de Drie-eenheid)
5.  De Naam van God
6.  Een afgod in je hoofd
7.  God geeft en God neemt?
8.  God heeft veel meer dan wij kunnen vragen
9.  God helpt de hulpelozen
10.  God is een Gever, geen nemer
11.  God is niet op zondenjacht
12.  God is voor jou, niet tegen jou
13.  God kan jouw boze dagen keren in goede dagen
14.  Interview met God
15.  Je bent perfect in Gods ogen
16.  Schiep God het kwaad?
17.  Spirit of spiritisme?
18.  Voed je dagelijks met Gods Woord
19.  Waarom bestraft God ons?
20.  Wat betekent Messias?
21.  Wie is Jezus?
22.  Wie is Jezus volgens jou?
23.  Zie God als een goede Vader

HET IS GODS WIL DAT JE GEZOND BENT!
1.  Alleen Jezus en de apostelen konden genezen, toch?
2.  Avondmaal
3.  Bijbelteksten over genezing
4.  Door Jezus' striemen zijn wij genezen
5.  De verlamde man
6.  Geloof en ongeloof
7.  Getuigenissen
8.  God wil dat je gezond bent
9.  God wil vreugde en blijdschap voor Zijn kinderen!
10.  Hindernissen voor genezing
11.  Jony
12.  Paulus was toch ziek? (1)
13.  Paulus was toch ziek? (2)
14.  Verheerlijkt ziekte God?
15.  Waarom geneest niet iedereen?
16.  Waarom leed Job?

HOE KAN JE GELUKKIG WORDEN?
1.  Al deze dingen worden je gegeven
2.  Als God ons rechtvaardig, kan niemand ons aanklagen
3.  Een intieme relatie met Jezus
4.  Een stille vennoot die profiteert
5.  Genade
6.  God wil dat je geen zorgen hebt!
7.  Hoe te winnen, zelfs als je verliest?
9.  Jezus is jouw bescherming en bevrijding
10.  Jezus nam jouw plaats in, zodat jij Zijn plaats kan innemen
11.  Jouw "werk" is Zijn rust binnen te gaan
12.  Juist geloven produceert juist leven
13.  Laat het gaan!
14.  Leef het "veel meer" leven
15.  Vecht vanuit de overwinning, niet voor de overwinning
16.  Voed je dagelijks met Gods Woord
17.  Vraag in Naam van Jezus en ontvang
18.  Welvaartsevangelie

HOE WORD JE EEN CHRISTEN?
1.  Een Derde Weg?!
2.  Hoe word je een Christen?
3.  Ben jij een Christen?
4.  Gerechtigheid is niet "juist doen", maar "juist zijn"
5.  Voed je dagelijks met Gods Woord
6.  Zie Ik sta aan de deur en Ik klop

ISLAM
1.  Is allah dezelfde god als de God uit de Bijbel?
2.  Jezus in de koran is niet eens een historisch figuur!

WAAROM GELOVEN?
1.  Ben ik wel uitverkoren?
2.  Waarom geloven?
3.  Waarom moest Jezus vreselijk lijden?
4.  Waarom? Waarheen?
5.  Wat moeten we eigenlijk geloven?

WETENSCHAP
Voor meer artikelen over wetenschap en evolutie versus schepping, verwijzen we naar de rubriek Godsbewijzen.
1.  Als de Bijbel waar is, waarom staan er dan zoveel tegenstrijdigheden in?
2.  Bewijs genoeg!
3.  Bewijzen de verschillende menssoorten geen evolutie?
4.  Big Bang?
5.  Controleerbare Bijbelse profetieën
6.  Dinosaurussen?
7.  Evolutie?
8.  Evolutie? De leugens!
9.  GAP-theorie
10.  Het was zeer goed
11.  Hoe is het leven ontstaan?
12.  Is God er altijd geweest? Waar komt HIJ vandaan?
13.  Wanneer schiep God de engelen?
14.  Zes dagen

ZEGENINGEN EN WONDEREN
1.  De belofte die alles mogelijk maakt
2.  Geloven alleen!
3.  Gezegend, waar je ook bent!
4.  Tekenen en wonderen

DIVERSEN
1.  Als iemand een pistool tegen je hoofd houdt en je vraagt of je in God gelooft, wat zou je dan zeggen?
2.  Als mensen niet willen veranderen, laat ze dan alleen
3.  Bewijs genoeg!
4.  Deze brief is voor jou...
5.  Gaan dieren naar de hemel?
6.  Geest, ziel en lichaam
7.  Het hart van Jezus
8.  Mandala's
9.  Occultisme
10.  Profeten en de gave van profetie
11.  Religie?
12.  Softdrugs bestaan niet
13.  Sport
14.  Tatoeages?
15.  Tienden
16.  Uitspraken en humor
17.  Valse profeten
18.  Vergadering van satan
19.  Waarom moeten goede mensen lijden?
20.  Wat kunnen we van Paulus leren (doorn in het vlees)?
21.  Zalving

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: 06 - 8181 3966