GELOVEN ALLEEN!


Johannes 6
Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.


Sommigen vragen zich af wat ze moeten doen om "de werken van God" te verrichten? En, vaak is het antwoord dat we meer moeten bidden, meer vasten, meer Bijbel moeten lezen, enzovoort. Er is niks verkeerd aan bidden, vasten, Bijbel lezen. Integendeel! Maar, doen we het om "de werken van God" te verrichten? Dat het een normale vraag is blijkt uit het feit dat deze vraag ook in de Bijbel gesteld wordt! Maar, hoe luidt het antwoord?

In Johannes 6 lezen we:

Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?

Deze vraag werd gesteld door de menigte die onder de indruk was van Zijn wonderen. Het volk had Jezus de zieken zien genezen. Het volk had gezien hoe Jezus duizenden mensen voedde met slechts vijf broden en twee vissen. En let nu op hoe Jezus hen antwoordde:

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Het is dus geloven - in Jezus de gezondene geloven, die alles voor jou aan het kruis heeft gedaan! Geloven alleen!

Dus, als je vraagt: "wat moet ik doen om mijn genezing te ontvangen?", luidt het antwoord: geloof in Jezus, die "onze zwakheden op zich heeft genomen en onze ziekten heeft gedragen" (Mattheüs 8). Toen de cipier in Handelingen 16 aan Paulus en Silas vroeg: "Heren, wat moet ik doen om gered te worden?", zeiden ze: "Geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult gered worden, u en uw gezin". Het grootste wonder in je leven gebeurt niet door te werken en te proberen jezelf te redden, maar door gewoon te geloven in Jezus die stierf om je te redden van de eeuwige verdoemenis en om je het eeuwige leven te geven. Waarom zouden de mindere wonderen van genezing of financiële doorbraken dan anders zijn?

Wat is het wonder dat je vandaag nodig hebt? Er is niets meer voor je om te doen, dan te geloven, omdat Jezus alles voor jou gedaan heeft!

Heb je Christus nog niet aanvaard als Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader, ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus, en vraag U om vergeving van al mijn zonden. Ik heb spijt van mijn zonden. Wees mij genadig! Ik open mijn hart voor U! Kom in mijn hart en reinig mijn hart van alle zonden. Ik geloof in de waarheid dat Uw bloed mij reinigt van al mijn zonden. Ik geloof het en ik dank U ervoor! Dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook | Tel: Tel: 06 - 8181 3966